Tekniskt underhåll

Under kvällen idag (5/10) genomförs uppdateringar av Visma Opic Upphandlingskoll och Marknadskoll för att göra tjänsterna ännu bättre.
Från 18:00 och uppskattningsvis två timmar framåt kommer det inte gå att logga in eller registrera nya provanvändare på grund av detta.

För att lämna anbud i TendSign, logga in här: https://tendsign.com

Teknisk vedlikehold

I kveld (5/10) vil vi gjennomføre en oppdatering av Anbudsvarsel for å gjøre tjenesten ennå bedre.
Fra kl 18:00 og ca to timer fremover går det ikke å logge seg på tjenesten på grunn av dette.

For å levere tilbud i TendSign, gå til https://tendsign.no

Technical maintenance

During the evening (October 5th) updates will be made to Visma Opic Upphandlingskoll and Marknadskoll to make the services even better.
From 18:00 and approximately two hours onwards it will not be possible to sign in or register new users because of this.

To submit a tender in TendSign, sign in here: https://tendsign.com